PAARS-ID-schema

PAARS-ID-schema

Niet iedereen herkent zich in de opsplitsing ‘man’/‘vrouw’ of voelt zich aangetrokken tot personen van het andere geslacht. Het is belangrijk om de blik op gender- en seksuele diversiteit te verruimen. Met behulp van het PAARS-identiteitsschema krijgen leerlingen daar een beter zicht op. Met dit schema zullen leerlingen ook zichzelf beter begrijpen en zal er een wereld voor hen opengaan.


Dit ID-schema is een eenvoudige manier om aan jongeren uit te leggen hoe iemand zich kan voelen, uiten en tot wie hij/zij/die aangetrokken kan voelen. Voor een uitgebreid overzicht met verklaring van begrippen en termen rond gender- en seksuele diversiteit; klik hier.

          


Ga meteen naar:

1. Basis ID-schema

2. Heteroseksueel ID-schema

3. Biseksueel ID-schema

4. Aseksueel ID-schema

5. Transgender & Cisgender ID-schema

6. Intersekse ID-schema


Of scrol gewoon rustig door al onze ID-schema's.

1. Basis ID-schema 

STAP 1: Kolommen maken


Maak een 4-tal kolommen met 4 rijen en noteer in de eerste kolom de termen: geslacht, genderidentiteit, genderexpressie & aantrekking.

GeslachtGenderidentiteitGenderexpressieAantrekkingSTAP 2: Begrippen uitleggen


Leg ieder begrip uit:


Geslacht (sekse): bepaald door zaken zoals geslachtsdelen, chromosomen en hormonen. Het is enkel en alleen gebaseerd op wat de artsen visueel waarnemen bij de geboorte en wordt als zodanig vastgelegd op de geboorteakte.


Genderidentiteit: hoe je jezelf voelt.


Genderexpressie: hoe je jou als persoon uit naar de buitenwereld.


Aantrekking: tot wie je jou aangetrokken voelt. Deze component kunnen we eventueel nog onderverdelen in seksuele en romantische aantrekking.OPGELET

  • Wees er bewust van dat dergelijke onderverdelingen cultureel- en tijdsgebonden zijn.
  • Het zijn slechts definities die hier worden gegeven. Hoe een persoon een eigen (gender)identiteit invult is het belangrijkste en daar heeft elke persoon recht toe. Bijvoorbeeld: sommige personen vinden dat er een onderscheid is tussen romantische en seksuele aantrekking, terwijl anderen dit anders interpreteren/invullen.

STAP 3A: Schema toepassen


  • Zet jezelf in het schema en leg uit waarom. Bijvoorbeeld: ik ben een man (M), ik voel me man (M), ik uit me als man (M) en ik val voor vrouwen (V); zo ben ik heteroseksueel. 
  • Vraag aan de klas of iemand zich ook in het schema wilt invullen, duidt niemand aan; het is aan de jongere in kwestie om, wanneer die daar akkoord mee is, te praten over de eigen genderidentiteit. Niemand heeft het recht om een persoon daartoe te verplichten. Wie iemand anders ‘out’ of iemand dwingt om zich te ‘outen’, brengt de mentale veiligheid van die persoon in gevaar.
  • Vraag aan de leerling die zichzelf in het schema zette waarom hij/zij/die zich qua genderidentiteit zich zo voelt. Bevestig dat dit moeilijk te zeggen/omschrijven is waarom je jou nu net man voelt, of juist 100% een vrouw of eigelijk iets tussen de 2 of toch net iets meer man dan vrouw of nog een andere mogelijkheid. 

Voorbeeld leerkracht

Geslacht

MGenderidentiteit

MGenderexpressie

MAantrekking

V
Heteroseksuele manSTAP 3B: Aantrekking opdelen (voor 2de en 3de graad secundair onderwijs)


Tot wie je jou aangetrokken voelt kunnen we opsplitsen in romantische en seksuele aantrekking.

Voorbeeld leerkracht

Geslacht

M

Genderidentiteit

M

Genderexpressie

M

Aantrekking

Seksuele aantrekking: V

Romantische aantrekking: V


Heteroseksuele man

STAP 3C: Spectrum toelichten & toepassen (voor 3de graad secundair onderwijs)


Enkel 'M' of 'V' zetten is eigelijk een beetje kort door de bocht, want geen enkele component is binair, maar is te bekijken op een spectrum. Het is niet altijd OF een mannelijke expressie OF een vrouwelijke expressie, het kan bijvoorbeeld ook zijn dat iemand zich 90% uit als man en 10% als vrouw. Noteer dit ook bovenaan iedere kolom (zie voorbeeld hieronder), omschrijf het spectrum aan de hand van de term transgender.

M ----------------- V

Geslacht

M

Geboren als man

Genderidentiteit

10% M & 90% V

Voelt zich overwegend vrouw

Genderexpressie

V

Uit zich momenteel als vrouw

Aantrekking

V

Voelt zich aangetrokken tot vrouwenSTAP 4: Opdracht

  • Je kan nu zowel het geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en aantrekking invullen en vragen welke term er daar op kan worden gekleefd.
  • Je kan ook andersom werken en de term onderaan zetten zodat leerlingen zelf het geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en aantrekking moeten invullen.

Voorbeeld leerkracht

Leerling 1

Geslacht

M


M

Genderidentiteit

M


M

Genderexpressie

M


M

Aantrekking

V


M & V


Hetero(man)


?

Voorbeeld leerkracht

Leerling 1

Geslacht

M


?

Genderidentiteit

M


?

Genderexpressie

M


?

Aantrekking

V


?


Hetero(man)


Biseksuele vrouw

Welke seksualiteit zoeken we hier?

Hoe vullen we een biseksuele vrouw in?

2. Heteroseksueel

OPGELET: PAARS-ID-schema is een ideale tool om termen zoals homoseksualiteit, transgender, dragqueen en non-binair uit te leggen. Besef dat dit voorbeelden zijn en het gevoel van een persoon anders kan zijn dan het ‘label’ en de voorbeelden hieronder. Het PAARS-ID-schema maakt het mogelijk om de begrippen beter uit te leggen en leerlingen duidelijk te maken dat er veel variaties zijn en dat niemand zich moet beperken tot 'één hokje'.

HETEROSEKSUELE MAN

Voorbeeld stap 3A

Voorbeeld stap 3B

Voorbeeld stap 3C

M ----------------- V

Korte uitleg

Geslacht

M

Geboren als man

Genderidentiteit

M

Voelt zich man

Genderexpressie

M

Uit zich als man

Aantrekking

V

Valt voor vrouwen


Heteroseksuele man

M ----------------- V

Korte uitleg

Geslacht

M

Geboren als man

Genderidentiteit

M

Voelt zich man

Genderexpressie

M

Uit zich als man

Aantrekking

Seksuele aantrekking: V

Romantische aantrekking: /

Kan geen (of moeilijk) een relatie aangaan met een vrouw


Aromantische Heteroseksuele Man

M ----------------- V

Korte uitleg

Geslacht

M

Geboren als man

Genderidentiteit

M

Voelt zich man

Genderexpressie

Vaak M, soms V

Uit zich als man, maar als Dragqueen verkleed hij zich soms als vrouw

Aantrekking

V

Valt voor vrouwen


Heteroseksuele (dragqueen) man

HETEROSEKSUELE VROUW

Voorbeeld stap 3A

Voorbeeld stap 3C

M ----------------- V

Korte uitleg

Geslacht

V

Geboren als vrouw

Genderidentiteit

V

Voelt zich vrouw

Genderexpressie

V

Uit zich als vrouw

Aantrekking

M

Valt voor mannen


Heteroseksuele vrouw

M ----------------- V

Korte uitleg

Geslacht

V

Geboren als vrouw

Genderidentiteit

V

Voelt zich vrouw

Genderexpressie

Vaak V, soms M

Uit zich als vrouw, maar als dragking verkleed ze zich soms als man

Aantrekking

M

Valt voor mannen


Heteroseksuele (dragking) vrouw

M ----------------- V

Korte uitleg

Geslacht

V

Geboren als vrouw

Genderidentiteit

20%M & 80%V

Voelt zich overwegend vrouw

Genderexpressie

V

Uit zich als vrouw

Aantrekking

M

Valt voor vrouwen


Heteroseksuele vrouw

Heteroseksuele vrouw

M ----------------- V

Korte uitleg

Geslacht

V

Geboren als vrouw

Genderidentiteit

V

Voelt zich vrouw

Genderexpressie

20%M & 80%V

Uit zich als vrouw

Aantrekking

M

Valt voor mannen


Heteroseksuele vrouw

3. Biseksueel

OPGELET: PAARS-ID-schema is een ideale tool om termen zoals homoseksualiteit, transgender, dragqueen en non-binair uit te leggen. Besef dat dit voorbeelden zijn en het gevoel van een persoon anders kan zijn dan het ‘label’ en de voorbeelden hieronder. Het PAARS-ID-schema maakt het mogelijk om de begrippen beter uit te leggen en leerlingen duidelijk te maken dat er veel variaties zijn en dat niemand zich moet beperken tot 'één hokje'.

Voorbeeld stap 3A

Voorbeeld stap 3B

M ----------------- V

Korte uitleg

Geslacht

V

Geboren als vrouw

Genderidentiteit

V

Voelt zich vrouw

Genderexpressie

V

Uit zich als vrouw

Aantrekking

M & V

Valt voor mannen & vrouwen


Biseksuele vrouw

M ----------------- V

Korte uitleg

Geslacht

M

Geboren als man

Genderidentiteit

M

Voelt zich man

Genderexpressie

M

Uit zich als man, maar als Dragqueen verkleed hij zich soms als vrouw

Aantrekking

Seksuele aantrekking: V

Romantische aantrekking: M

Kan geen (of moeilijk) een relatie aangaan met een vrouw, maar wel met een man. T.o.v. mannen kan hij wel een relatie aangaan met een man, maar voelt zich niet (of weinig) seksueel aangetrokken tot een man.


Biseksuele Man

4. Aseksueel

OPGELET: PAARS-ID-schema is een ideale tool om termen zoals homoseksualiteit, transgender, dragqueen en non-binair uit te leggen. Besef dat dit voorbeelden zijn en het gevoel van een persoon anders kan zijn dan het ‘label’ en de voorbeelden hieronder. Het PAARS-ID-schema maakt het mogelijk om de begrippen beter uit te leggen en leerlingen duidelijk te maken dat er veel variaties zijn en dat niemand zich moet beperken tot 'één hokje'.

Voorbeeld stap 3B

M ----------------- V

Korte uitleg

Geslacht

M

Geboren als man

Genderidentiteit

M

Voelt zich man

Genderexpressie

M

Uit zich als man

Aantrekking

Seksuele aantrekking: /

Romantische aantrekking: V

Kan geen of weinig seksuele aantrekking voelen tot vrouwen.


Heteroromantische man

Aseksuele man die zich enkel op romantisch vlak aangetrokken voelt tot vrouwen en dus geen behoefte heeft aan seksuele aantrekking.

5. Transgender & Cisgender

OPGELET: PAARS-ID-schema is een ideale tool om termen zoals homoseksualiteit, transgender, dragqueen en non-binair uit te leggen. Besef dat dit voorbeelden zijn en het gevoel van een persoon anders kan zijn dan het ‘label’ en de voorbeelden hieronder. Het PAARS-ID-schema maakt het mogelijk om de begrippen beter uit te leggen en leerlingen duidelijk te maken dat er veel variaties zijn en dat niemand zich moet beperken tot 'één hokje'.

Aan dit schema werken we nog...

6. Intersekse

OPGELET: PAARS-ID-schema is een ideale tool om termen zoals homoseksualiteit, transgender, dragqueen en non-binair uit te leggen. Besef dat dit voorbeelden zijn en het gevoel van een persoon anders kan zijn dan het ‘label’ en de voorbeelden hieronder. Het PAARS-ID-schema maakt het mogelijk om de begrippen beter uit te leggen en leerlingen duidelijk te maken dat er veel variaties zijn en dat niemand zich moet beperken tot 'één hokje'.

Voorbeeld stap 3A

M ----------------- V

Korte uitleg

Geslacht

Geboren als intersekse persoon.

Kind heeft uitwendig een penis en kreeg daarom het geslacht M

Naast het uitwendige, heeft de persoon ook een baarmoeder. Daarom is deze persoon intersekse.

Genderidentiteit

M

Voelt zich man

Genderexpressie

M

Uit zich als man

Aantrekking

V

Valt voor vrouwen


Intersekse heteroseksuele man

Heteroseksuele man met een intersekse variant

M ----------------- V

Korte uitleg

Geslacht

Geboren als intersekse persoon. Kind heeft uitwendig een penis en kreeg daarom het geslacht M

Naast het uitwendige, heeft de persoon ook een baarmoeder. Daarom is deze persoon intersekse.

Genderidentiteit

V

Voelt zich vrouw

Genderexpressie

V

Uit zich als vrouw

Aantrekking

M

Valt voor vrouwen


Intersekse trans vrouw

Omdat het geslacht van deze intersekse persoon niet overeenkomt met de genderidentiteit spreken we over transgender (trans vrouw).