Hoger onderwijs

Hoger onderwijs

De campagne PAARS in een notendop


Wat? 

PAARS maakt deel uit van de grootste sensibiliseringscampagne van de wereld rond het LGBTQ+-thema en gaat ieder jaar in België door op 17 mei (Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie).

 

De campagne PAARS wordt in alle onderwijsniveaus georganiseerd, van het kleuter- tot het hoger onderwijs in (momenteel) 98 steden en gemeentes in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig).


De kleur paars komt uit de regenboogvlag en symboliseert kracht en moed, die je nodig hebt om op te komen voor jezelf en te zijn wie je bent.


Doel?

In het lager onderwijs: verscheidenheid tussen personen en relatievormen (h)erkennen.

In het secundair en hoger onderwijs: meer empathie en verdraagzaamheid creëren in de maatschappij voor LGBTQ+-jongeren.


Hoe?

We roepen op:

1. Paars te dragen (op 17 mei) om:

 • steun en solidariteit te tonen aan LGBTQ+-jongeren (secundair en hoger onderwijs),
 • kenbaar te maken dat iedereen erbij hoort, wie je ook bent en op wie je ook verliefd wordt (alle onderwijsniveaus).

2. De thema's LGBTQ+ (secundair en hoger onderwijs) en diversiteit (alle onderwijsniveaus) beter bespreekbaar te maken, met behulp van methodieken en onze PAARS-krant.

3. Een activiteit te organiseren die verbondenheid creëert.


Post jullie foto’s en filmpjes op sociale media met #paars.today.


PAARS is een flexibele campagne die wordt georganiseerd naargelang de eigenheid van de onderwijsinstelling.

Voor het lager en secundair onderwijs is er een kant-en-klaar campagnepakket met educatief en informatief materiaal, ondersteunende documenten en promotiemateriaal (zoals onze affiches en PAARS-polsbandjes). 

Het hoger onderwijs geeft de voorkeur aan onze gepersonaliseerde PAARS-polsbandjes mét logo van de Studentenraad en ander materiaal dat te vinden is in onze webshop.


Kosten

Dankzij de financiële steun van de stad of gemeente waar de scholen zich bevinden, kunnen de deelnemende basisscholen en secundaire scholen een gratis campagnepakket ontvangen. In het hoger onderwijs betalen de universiteiten en hogescholen zelf het PAARS-materiaal.


Positieve campagne

De paarse campagne, waar elk jaar wereldwijd miljoenen mensen aan deelnemen, heeft haar nut bewezen en is nog steeds nodig, zolang het zelfdodingscijfer bij LGBTQ+-jongeren schrikbarend hoog blijft.

Toch is PAARS een positieve campagne waar iedereen beter van wordt. Uit recent onderzoek blijkt dat PAARS een positief effect heeft op de attitudes van álle jongeren in de onderwijsinstelling.Kleur op 17 mei je hogeschool en universiteit paars en laat zien dat iedereen erbij hoort, ongeacht wie je bent en op wie je verliefd wordt!

Hoe het allemaal begon in het hoger onderwijs

 • 2018: PAARS contacteert alle Antwerpse hogescholen met de vraag wie er geïnteresseerd is om samen met ons een ‘PAARS-krant’ op te starten. Een krant met leuke en educatieve artikels rond het LGBTQ+-thema voor alle middelbare scholieren van 12 tot 18 jaar. De respons is overweldigend. AP Hogeschool was het snelst en kort erna zaten we rond de tafel met een zeer gedreven Wouter Frateur, chef Redactie van de opleiding Journalistiek. Hij zou samen met zijn studenten Journalistiek en met ondersteuning van Het Roze Huis pionierswerk verrichten en van de PAARS-krant een succes maken. De PAARS-krant wordt vanaf dan een essentieel onderdeel van de campagne om het LGBTQ+-thema beter bespreekbaar te maken in de klas.


 • 2019: de Antwerpse hogescholen willen (naast het secundair onderwijs) spontaan óók meedoen met PAARS, nadat ze de campagne beter leerden kennen. Dat begint met student Jarne op Thomas More Mechelen. Die had PAARS leren kennen op zijn eigen middelbare school en was daar zo enthousiast over, dat hij de campagne met de steun van de studentenraad en de directie van Thomas More introduceert in zijn hogeschool. In datzelfde jaar nog volgen alle Antwerpse hogescholen met 14 campussen in Antwerpen, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver.


 • PAARS stelt haar campagne voor aan de studenten van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en de respons is positief.


 • 2020: álle hogescholen en universiteiten van Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig) geven aan mee te willen doen met PAARS of te werken rond het LGBTQ+-thema.


 • 2022: studenten Toegepaste Taalkunde van de VUB zorgen voor een Franstalige en Engelstalige vertaling van de PAARS-krant, zodat nog meer Europarlementsleden de campagne leren kennen (PAARS wordt sinds 2019 ook in het Europees Parlement verspreid en kreeg in 2021 de European Citizen’s Prize ‘voor haar bijdrage aan Europa’).


 • 2023: PAARS nodigt alle universiteiten en hogescholen in een vernieuwd elan terug uit om deel te nemen aan PAARS of om het LGBTQ+-thema beter bespreekbaar te maken in het hoger onderwijs.

Waarom willen we graag de studentenraden bij PAARS betrekken?

 • PAARS is in feite een bottom-up campagne en draait zoveel mogelijk rond peer-to-peer communicatie waarbij studenten en scholieren elkaar tonen dat diversiteit de norm is en dat niemand uitgesloten mag worden.
 • Als de studentenraden laten zien dat ze achter een campagne als PAARS staan, waarbij de focus ligt op verdraagzaamheid en inclusie, heeft dat een sterk effect op álle studenten van de universiteit of hogeschool.

Wat bieden we aan?

 • Deelnemende secundaire en basisscholen ontvangen een PAARS-campagnepakket. Het hoger onderwijs heeft ons laten weten hoofdzakelijk geïnteresseerd te zijn in de gepersonaliseerde PAARS-polsbandjes met de tekst ‘Embrace Diversity’ op en het logo van de studentenraad. In onze webshop is eventueel nog materiaal te vinden.


 • Inspiratietips voor het hoger onderwijs met tal van suggesties om van PAARS een onvergetelijke dag te maken.


 • Een gratis webpagina op onze website, waarop per provincie elke hogeschool of universiteit alle activiteiten rond PAARS of het LGBTQ+-thema kan vermelden (met de nodige foto’s en filmpjes).


 • Om meer structureel te werken is een GSA (Gender and Sexuality Alliance) in je hogeschool of universiteit ideaal. Met ons stappenplan en het PAARS-manifest word je op weg gezet.

 

Kleur op 17 mei je hogeschool en universiteit paars en laat zien dat iedereen erbij hoort, ongeacht wie je bent en op wie je verliefd wordt!


Wil je meedoen met PAARS? Stuur een mail naar jeroen@paars.today :-)


GSA-handleiding voor studenten

In deze handleiding word je op weg gezet om samen met andere geïnteresseerde studenten (en docenten) een GSA op je hogeschool of universiteit op te starten.


De letters GSA staan voor Gender and Sexuality Alliance: een verbond tussen jongeren met diverse seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en genderexpressies.


Een GSA bestaat uit een aantal studenten (en docenten) die vinden dat iedereen op hun hogeschool of universiteit de vrijheid moet hebben om te kunnen zijn wie ze zijn en die ijveren voor een veilige omgeving.


1. Het GSA-vijfstappenplan

Hoe start je op jouw hogeschool of universiteit een GSA in vijf stappen?

 

Stap 1: Ga op zoek naar anderen die samen met jou een GSA willen opzetten.

Dat kunnen gewoon je vrienden zijn, medestudenten of leden van de studentenraad maar ook docenten. De kracht van de GSA is dat iedereen, hetero of LGBTQ+, samen aan de eigen onderwijsinstelling laat zien dat gender-en seksuele diversiteit de norm is en dat iedereen op een veilige manier zichzelf moet kunnen zijn.

 

Stap 2:Contacteer de directie of het bestuur van je onderwijsinstelling

om je plannen met betrekking tot het opstarten van een GSA voor te leggen.

 

Stap 3: Onderteken samen het PAARS-manifest.

 

Stap 4: Leg een datum en tijdstip vast voor jullie eerste bijeenkomst van de GSA.

 

Het is handig om een aantal basisregels in acht te houden:

 • Deelname zegt niets over iemands seksualiteit of genderidentiteit.
 • Iedereen wordt met respect behandeld.
 • De bijeenkomsten zijn vertrouwelijk.
 • Kom je afspraken na als je acties organiseert.
 • Spreek vaste momenten af om samen te komen (bijvoorbeeld elke maand).
 • Let er op dat je niemand onder druk zet om een coming-out te doen.
 • Hou het bestuur of de directie van je onderwijsinstelling op de hoogte van de activiteiten die je met je GSA wil opstarten.

TIP:

Het is handig om tijdens de eerste bijeenkomst al een actieplan uit te schrijven, met daarin de volgende punten:

 • Wat willen jullie bereiken met jullie GSA?
 • Welke acties willen jullie graag in de toekomst uitvoeren?
 • Wat is er allemaal nodig voor de geplande activiteiten?
 • Maak een goede taakverdeling: wie hebben jullie nodig om de acties uit te werken?
 • Maak optimaal gebruik van sociale media.

 

Stap 5: Je eerste GSA-actie

Zichtbaarheid is belangrijk. De eerste GSA-actie is best om iedereen van je hogeschool of universiteit op de hoogte te brengen van de GSA en wat het doel ervan is. Gebruik sociale netwerken maar je kan ook een stuk in de studentenkrant schrijven, affiches uithangen, flyers verspreiden, etc.

  

Iedereen is welkom in de GSA, roep studenten en docenten op om aan te sluiten. Je zal merken dat je GSA in no time het gespreksonderwerp van de dag wordt. En dat is natuurlijk precies wat je wil: dat erover gesproken wordt!2. GSA-acties tijdens het academiejaar

Natuurlijk kunnen jullie bij het begin van het jaar al bekijken wat jullie allemaal willen doen.

Daarnaast zijn er verschillende dagen waarrond jullie eventueel met de GSA kunnen werken:

Enkele voorbeelden:

 • Coming Out Day (11 oktober)
 • Internationale Dag van de verdraagzaamheid (16 november)
 • Valentijn, het feest van de liefde (14 februari)
 • Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie: (17 mei of in die week): PAARS

 

Met dank aan çavaria en COC Nederland


GSA-manifest

Een fijne en veilige hogeschool en universiteit voor iedereen

 

Met dit manifest kunnen de studentenraad, studenten en het bestuur van de onderwijsinstelling een ‘officiële verbintenis’ aangaan om een GSA in de eigen hogeschool of universiteit op te starten.


GSA-manifest

 

Wij, de studentenraad en studenten van: (naam onderwijsinstelling)

hebben besloten om een GSA (Gender and Sexuality Alliance) op te richten.

 

Hogescholen en universiteiten staan bekend als liberale en open gemeenschappen. Toch voelt niet elke student of medewerker zich er vrij om zichzelf te zijn. Sommige studenten of medewerkers hebben te maken met pesten, uitsluiting en in sommige gevallen zelfs met geweld. Bovendien durven niet alle studenten of medewerkers open te zijn over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.


Onze GSA wil ervoor zorgen dat in onze onderwijsinstelling iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. We willen die veiligheid voor LGBTQ+-studenten en -medewerkers vergroten, zodat niemand bang hoeft te zijn voor afwijzing of vooroordelen omwille van wie die is of van wie die houdt.

 

Door ondertekening van dit manifest belooft het bestuur van: (naam onderwijsinstelling)

 • zich in te zetten tegen LGBTQ+-gerelateerde discriminatie, pesten, uitsluiting en geweld,
 • zichtbaarheid van LGBTQ+ te vergroten door o.a. bepaalde vertrouwenspersonen met de nodige expertise op gebied van LGBTQ+-gerelateerde thema’s duidelijk zichtbaar te maken als bondgenoten van LGBTQ+-personen,
 • te zorgen voor een veilige omgeving voor alle LGBTQ+-studenten en medewerkers,
 • de GSA te ondersteunen.

 

De vertegenwoordiger van de GSA belooft het bestuur van de hogeschool of universiteit op de hoogte te houden van de activiteiten van de GSA.

 

Namens de GSA: (handtekening vertegenwoordiger GSA)

Namens de studentenraad: (handtekening voorzitter studentenraad).

Namens de onderwijsinstelling: (handtekening rector of directie)

 

Getekend op: (datum)
Met dank aan çavaria en COC Nederland

Inspiratietips voor PAARS in het hoger onderwijs

Hieronder vind je tal van tips en suggesties om van de campagne PAARS een fantastische en memorabele dag te maken. Kies wat jij het leukst en interessantst vindt om te doen met je hogeschool of universiteit.

 

Creativiteit kent geen grenzen; doe iets zots, ongewoons, moois, unieks, speciaals, speels; als het maar aansluit bij de campagne. Zorg ervoor dat iedereen op je hogeschool of universiteit goed weet waarover PAARS gaat. Alle informatie over PAARS vind je op onze website. Nodig je medestudenten uit om deel te nemen aan de campagne en om op 17 mei paars of paarse accenten te dragen. Sommige hogescholen en universiteiten werken op dat moment een hele week rond het LGBTQ+-thema of houden een Diversiteitsweek.

 

Maak zoveel mogelijk foto’s en filmpjes, zet ze op Facebook, Instagram, etc. en gebruik de hashtag #paarstoday.  We vinden het super als je foto’s en feedback ook naar info@paars.today stuurt!

Gebruik de sociale mediakanalen van de Studentenraad, het studentenportaal, de STUVO-nieuwsbrief, etc. om over PAARS te spreken.

 

Succes en bedankt voor jullie engagement!

 

 

Slogans en quotes die je eventueel kan gebruiken:

*Be brave, choose kindness 

*Go purple

*Love = love

*Everyone is special

*Proud to be myself

*Gewoon jezelf kunnen zijn

*You are not alone

*Embrace diversity

*Support LGBTQ+ rights

*Love is a human right, not a heterosexual privilege

*Power of purple

*Samen jezelf zijn

*Iedereen hoort erbij

*In the same way that you don’t have to be an animal to support animal rights/ you don’t have to be gay to support gay rights

*We’re all human

*Be kind, for everyone you meet is fighting a battle (Plato),

* Homoseksualiteit wordt bij meer dan 1500 diersoorten teruggevonden. Homofobie enkel bij één.

*Als homo zijn een keuze is, wanneer besloot jij dan om hetero te worden?

*Liefde is een menselijke ervaring, geen politiek standpunt.

*Liefde is te mooi om weggestopt te worden in een kast.

*Als ik had kunnen kiezen om homo of hetero te zijn, dan denk ik dat ik waarschijnlijk gewoon gekozen had om gelukkig te zijn.

*De mooiste dag zal zijn, wanneer we niet meer over een homo of hetero zullen spreken. Het is ook geen homohuwelijk, maar gewoon een huwelijk.

*Etc.

 

Kleur jezelf paars

*Geen paarse kleren of paarse accessoires? Leen iets van je broer, zus, ouders of grootouders of maak zelf een originele paarse outfit. In de kringloopwinkel vind je ook heel wat bruikbaar materiaal tegen een spotprijs.

*Draag onze PAARS-polsbandjes met het logo van je studentenraad. Zo geef je een krachtig signaal dat je achter de campagne staat en krijgt ook de stille meerderheid een stem. 

*Als er te weinig PAARS-polsbandjes zijn: plooi paarse lintjes en bevestig een veiligheidsspeldje in het midden. Nodig iedereen uit die geen paarse kleren of paarse accessoires heeft om een paars lintje te dragen.

*Maak een PAARS-selfie met de hashtag #paarstoday en zet die op de sociale media, waarbij je iets paars draagt, iets paars vasthoudt of bij iets paars staat, als het maar met de paarse kleur te maken heeft.

*Paarse kousen of panty’s behoren ook tot de mogelijkheden.

*Voorzie (een teil) water en papieren wegwerphanddoekjes (dezelfde die je ook in de wc vindt). Iedereen die wil brengt (op zijn arm, hand, wang, ...) met behulp van een vochtige prop papier een PAARS-neptattoo aan (er zijn verschillende versies).

*In de supermarkt vind je paarse nagellak, lippenstift, oogschaduw, haarverfspray, etc.

 

Kleur de omgeving paars

*In aanloop naar de PAARS-dag maak je de hogeschool of universiteit zoveel mogelijk paars.

*Hang enkele weken vóór de PAARS-dag in zoveel mogelijk leslokalen en aula’s een affiche op over PAARS, die je vindt in onze webshop. De grotere affiches kan je ophangen in de inkomhal, studentenrestaurants, etc.

*Organiseer een ‘(aula)deur challenge’: Kies met je opleiding een deur in je hogeschool of universiteit en plak er een etiket op met de naam van de opleiding. Elke opleiding versiert in aanloop naar de PAARS-dag de gekozen deur zo origineel en mooi mogelijk met paarse versiering. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld rozen van paarse crêpepapier, strikjes, ballonnen, slingers; wat je maar kan vinden!

*De huisstijlkleur van het intranet en de pagina’s op Facebook en X kunnen voor een week paars gekleurd worden, met behulp van de systeembeheerder.

* Schrijf met de raamstiften (uit onze webshop) mooie boodschappen op de ruiten of zet er lieve en leuke tekeningen op. Begin er op tijd mee en denk op voorhand na wat je op de ruiten gaat zetten.

*Bedek ramen met doorzichtige paarse folie.

*Met paarse afplaktape (‘schilderstape’) kan je ramen, (inkom)deuren en muren voorzien van paarse lijnen.

*Wil je meer kleur aan de schoolpoort of in de inkomhal? Maak zelf grote paarse vlaggen of kies voor een leuke PAARS-beachflag op onze bestellijst.

*Vorm met (paarse) post-it notes op de ramen van de lokalen grote letters, bijvoorbeeld ‘Embrace Diversity’.

 

17 mei: PAARS-dag

*Zorg dat niet alleen de hogeschool of universiteit zelf mooi paars versierd is, maar ook de ingangen. Hang slingers en vlaggetjes op.

*Maak een spandoek en hang het uit aan de hoofdingang van de hogeschool of universiteit. Als er budget moest zijn kan de hogeschool of universiteit eventueel een PAARS-spandoek aankopen in onze webshop.

*Zorg voor leuke muziek aan de ingangen als de studenten de hogeschool of universiteit binnenkomen, zodat iedereen weet dat het een speciale dag wordt.

*Laat paars licht schijnen op het hoofdgebouw.

*Laat bij de ‘(aula)deur challenge’ een jury, bestaande uit docenten en/of de rector/directie alle versierde deuren beoordelen. Stuur een foto van de winnende deur naar info@paars.today en zet op de sociale media.

*Organiseer een paarse tentoonstelling. Maak met je opleiding of met opleidingen samen leuke kunstwerken/tekeningen rond het LGBTQ+-thema en stel deze tentoon op de PAARS-dag.

 

In aula/leslokalen

*Zorg dat zoveel mogelijk studenten en docenten een PAARS-polsbandje dragen.

*Breng het LGBTQ+-thema in de aula of het leslokaal ter sprake.

*Organiseer een filmmoment met een LGBTQ+-thema.

*Kies een videoclip uit onze suggesties, een ideale intro om het LGBT+-thema en diversiteit beter bespreekbaar te maken in het leslokaal.

*Organiseer een quiz rond het LGBTQ+-thema.

*Denk na over een GSA (Gender and Sexuality Alliance) op je hogeschool of universiteit. Lees hier meer.

*Schrijf vooraf een artikel in de studentenkrant over PAARS en bespreek het in de leslokalen.

*Organiseer een debat. Leid een discussie over LGBTQ+-onderwerpen.

*Maak een gedicht of songtekst. Dit kan over van alles gaan, bijvoorbeeld over verliefd zijn, over jezelf zijn, of misschien wel over de kleur paars. Hang de gedichten uit in de onderwijsinstelling of verspreid ze. Stuur het mooiste gedicht of het mooiste liedje naar info@paars.today en scoor een PAARS-hit!

*Heel wat hogescholen of universiteiten brengen in hun bibliotheek boeken rond het LGBTQ+-thema onder de aandacht. 

 

 

Tijdens de middagpauze:

*Organiseer een wedstrijd voor de meest originele paarse outfit. Maak een foto van de winnaar en stuur naar info@paars.today en zet op de sociale media.

*Leg een paarse loper uit en hou een ‘modeshow’. Nodig iedereen uit om met een paarse outfit en/of paarse accessoires te paraderen.

*Organiseer een online petitie rond respect en verdraagzaamheid voor LGBTQ+-jongeren, en laat deze door zoveel mogelijk studenten en docenten van je hogeschool of universiteit ondertekenen.

*Organiseer een paars feestje in je leslokaal in de pauze en gebruik zoveel mogelijk muziek van LGBTQ+-zangers, of muziek waarvan de thematiek over liefde of genderdiversiteit gaat.

*Post-its plakken: schrijf mooie en/of bemoedigende tekstjes op post-its en plak ze doorheen heel de onderwijsinstelling, op de ruiten, in de wc’s, etc.

*Organiseer een picknick met medestudenten met als thema ‘Love = Love’.

*Tijdens de middagpauze is het tijd voor de grote PAARS-foto met studenten van je opleiding. Elke opleiding maakt een originele foto, waarna alle foto’s op een centrale plaats worden opgehangen. Stuur de leukste foto’s naar info@paars.today en zet op de sociale media!

*Stuvo LUCA School of Arts: ‘De wc’s werden gedurende een week genderneutraal gemaakt. Er was ook een wc-posteractie: op verschillende plaatsen werden aan de buitenzijde van de toiletdeuren affiches bevestigd van Charlotte Perriand, David Bowie, Grayson Perry, Candy Darling, Daphne Oram of Sister Rosetta Tharpe. In de toiletten zelf kregen de jongeren dan te lezen op welke manier deze personen invulling geven/gaven aan hun leven en stereotypen en labels doorbroken hebben. Bedoeling was om jongeren bewust te maken van de genderstereotypen in hun denken.’

*Maak een filmpje of interview met mensen van jouw opleiding over de ‘paarse dag’.

*Maak (met je opleiding) een TikTok-filmpje rond PAARS en verspreid het op de sociale media (#paarstoday).

*Organiseer met je opleiding een flashmob of dansje.

*Paarse vulkaan: maak een vulkaan van papier-maché en gebruik een paarse rookbom (buiten) om rook uit de top van de vulkaan te krijgen (vergeet geen toestemming te vragen!).

 

PAARS-food

*Organiseer met zoveel mogelijk studenten een ‘love = love picknick’.

*Je kan ook samen ontbijten, cupcakes versieren, paarse drankjes maken, eetkraampjes met paars eten opstellen, etc.

*Maak paarse suikerspinnen met een suikerspinmachine; succes gegarandeerd!

*Maak paarse pannenkoeken (voeg simpelweg natuurlijke kleurstof toe of doe er bosbessenconfituur op).  

*Je kan paarse sapjes maken en paarse waterijsjes maken of kopen.

 

PAARS-ontbijt:

*Organiseer met je opleiding een origineel PAARS-ontbijt, met bijvoorbeeld paarse yoghurt, paars versierde cupcakes, paarse smoothies, cornflakes met paarse melk, etc.

*Paarse yoghurt: meng al dan niet gesuikerde yoghurt met natuurlijke kleurstof (MC13-5499) of koop yoghurt met blauwe bessen.

*Paarse smoothies: gebruik vers fruit of diepvries fruit (bosbessen e.a.). Voorzie (plantaardige) melk, water of yoghurt om te mixen in een sterke blender.

*Cornflakes met paarse melk: kies cornflakes naar keuze. Voorzie paars gekleurde melk (MC13-5499) en zet die in een kan naast de cornflakes.

*Paarse chocoladebroodjes (zelf bakken of aankopen) met glazuur (BNC00057), gekleurd met natuurlijke kleurstof (MC13-5499).

*Paarse croissants (zelf bakken of aankopen) met paars glazuur (BNC00057& MC13-5499). Je kan ervoor kiezen om op de croissants paarsgekleurde (MC13-5499) banketbakkersroom (BNC00260) te voorzien, of de croissant open te snijden en ‘beleggen’ met de banketbakkersroom.

 

PAARS-desserten:

Maak lekkere zelfgemaakte paarse dessertjes en deel ze uit in leslokaal. Alle letter- en nummercombinaties die je terugvindt tussen de haakjes verwijzen naar de artikelnummers van de producten die je kan terugvinden op www.bouwhuis.com.

 

*Maak (samen met de klas) genderneutrale gingerbread koekjes.

*Je kan cake versieren met paarse hagelslag.

*Paarse cupcakes (BNC00012. Glutenvrije cupcakes: ML4005). Voeg kleurstof toe aan het deeg of versier de cupcakes met paarse decoratie (musketzaad: BNC00232 & eetbare glitters: RD8085). Als topping kan je ervoor kiezen om gesuikerde room op te kloppen tot slagroom met toevoeging van natuurlijke kleurstof (MC13-5499) of je kan de slagroom vervangen door mascarpone (ML005325). Een leuke en goedkope serveertip: paarse cupcakes (CAI310K).

*Pudding (BNC00260. Glutenvrije creammix: ML005303) gekleurd met natuurlijke paarse kleurstof (MC13-5499) en versier eventueel met fruit. Dit kan zowel in een potje als in een zanddeeg tartelette  (89047054).

*Paarse haverkoekjes (BNC00818. Glutenvrije koekjes: ML7014). Dip de koekjes in paars glazuur (BNC00057) gekleurd met natuurlijke kleurstof (MC13-5499).

*Paarse American Cookies (BNC00801. Glutenvrije koekjes: ML7014). Dip de koekjes in suikerglazuur (BNC00057) gemengd met natuurlijke kleurstof (MC13-5499).

*Paarsgekleurde (MC13-5499) pannacotta (glutenvrij: ML5314) met vruchtencoulis.

*Paarse cheesecake (BNC00828. Glutenvrije cheesecake: ML005302). Gebruik paarse kleurstof om de kaastaart paars te kleuren. Versier eventueel met paarse versiering (musketzaad: BNC00232 & eetbare glitters: RD8085).

*Bosbessencake (BNC00808. Glutenvrije kaneelcake: ML005324-6) met bosbessenvulling (confituur), afgewerkt met paarse rolfondant (BNC00166).

*Chocolade fudgecake (BNC00813. Glutenvrije chocoladecake: ML005317-6).

*PAARS-chocolademousse (CHW-MO-W-X27 & paarse chocoladekleurstof BNC00877) met paarse versiering (witte/lila chocoladedecoratie: DO73806).

*Mini-eclair (84950080) met paarsgekleurde (MC13-5499) banketbakkersroom (BNC00260) gemengd met slagroom.

*Marsepein (4301050D10) paars kleuren (MC13-5499) die je kan gebruiken als versiering voor cupcakes, cakes etc., of als ‘eetbaar kunstwerk’.

 

Geen tijd om zelf te bakken? Koop dan gewoon kant-en-klare koekjes, cake of cupcakes die je versiert met bovenstaande tips!

 

Smakelijk!

 

Deadname Sid

Kortfilm over een Turkse trans jongen (jongen die werd geboren als meisje).


Over

Sid heeft jarenlang geworsteld met depressies, eetstoornissen en zelfverminking omdat hij met zichzelf in de knoop lag.
Na vele sessies met zijn psycholoog hebben ze genderdysforie vastgesteld (verschil ervaren tussen hun genderidentiteit ('het zich man of vrouw voelen') en hun lichamelijk geslacht).


Hij is echter opgegroeid binnen een moslimgezin en daar is alles rond dit thema een groot taboe. Hij heeft zo goed als geen contact meer met zijn vader hierdoor. Het ging zelfs zo ver dat hij van achternaam moest veranderen omdat hij de 'schande van de familie' is. Het laatste contact dat hij had met zijn vader was een telefoongesprek dat niet bepaald prettig was.


We volgen Sid in de fitness, waar we zien dat zijn lichaam bevestigt dat hij een echte man is. Enkel de penis ontbreekt nog, maar niet voor lang.


Betekenis 'Deadname'
Een deadname is de naam die iemand bij de geboorte meekreeg, vooraleer de naam te veranderen in een nieuwe naam. Een deadname wordt meestal gebruikt in transgendercontext.


Iemand 'deadnamen' (transgenderpersoon bij hun geboortenaam noemen wanneer ze hun naam hebben veranderd) wordt beschouwd als kwetsend en beledigend.


Regisseur Anthony Pieck:

"Zolang er mensen zijn die er zich aan storen dat zulke documentaires getoond
worden, is het nodig om ze te tonen."Onderstaande kortfilm mag enkel in de klas afgespeeld worden.

Met dank aan Holebifilmfestival.