Wat PAARS sterk maakt

Wat PAARS sterk maakt

Laagdrempelig


Iedereen kan deelnemen.


De kleur paars is niet hét symbool van de LGBTQ+-community, zoals de regenboogvlag. Het dragen van de kleur paars is voor sommigen makkelijker om zich te engageren voor een campagne als PAARS en om steun te tonen aan LGBTQ+-jongeren.


Daarnaast heeft niet elke LGBTQ+-jongere de behoefte om zich te associëren met de gayscene. Voor hen is PAARS dan een mogelijkheid om te tonen dat ze achter de campagne staan.


Regenbooginitiatieven en de campagne PAARS kunnen niettemin perfect samengaan en versterken elkaar zelfs.


Eindtermen

 

In de huidige eindtermen van het secundair onderwijs staat vermeld dat leerlingen seksuele oriëntatie, seksuele geaardheid en voorkeur, vrije partnerkeuze, identiteit, gender, genderrollen, gendergelijkheid en genderidentiteit kunnen uitleggen en weten hoe hiermee om te gaan.


Leerlingen moeten demonstreren hoe ze respectvol reageren op pest- en uitsluitingsgedrag. PAARS is een heel geschikt instrument om deze eindtermen te behalen.


Een overzicht van hoe PAARS voldoet aan de eindtermen per graad en onderwijsnet vind je op onze eindtermen-pagina.

Leerkrachten


We bieden educatief materiaal en ondersteunde documenten aan, omdat uit onderzoek blijkt dat twee derde van de leerkrachten het moeilijk vindt om het LGBTQ+-thema in de klas te bespreken. Op veel scholen komt het LGBTQ+-thema dan ook zelden aan bod in de lessen.


Ook weten we dat leerkrachten nu al overbevraagd zijn en weinig tijd hebben om zich in dit onderwerp te verdiepen.


Daarbij is het zo dat de Vlaamse Overheid, als een van de weinige regio’s in de wereld, nieuwe eindtermen heeft goedgekeurd, waarbij leerkrachten in elke graad van het secundair onderwijs verplicht worden om les te geven over seksuele en genderdiversiteit. Onze educatieve documenten zijn hiervoor zeer geschikt.

Duurzaam


In de campagne PAARS vinden we het aspect duurzaamheid heel belangrijk en werken we zo ecologisch mogelijk. Zo zijn onze PAARS-polsbandjes gemaakt van 100 procent gerecycleerd materiaal, minimaliseren we het gebruik van plastic en gebruiken we zoveel mogelijk papier en karton met het FSC-keurmerk.


Daarnaast zien we onszelf niet als een eendagsproject. We werken bijvoorbeeld met de PAARS-krant een jaar op voorhand en zetten die gratis op onze website. Zo kunnen leerkrachten er tijdens het jaar mee aan de slag gaan.

Peer contact


Omdat de campagne rond peer contact draait, worden jongeren zoveel mogelijk bij de campagne betrokken, bijvoorbeeld bij het maken van de PAARS-krant en educatieve documenten. Door hieraan mee te werken worden journalisten in spe en toekomstige leerkrachten meer betrokken bij het LGBTQ+-thema. Ook in de opleiding zelf krijgt het thema meer aandacht. In het secundair en lager onderwijs tonen jongeren eveneens aan elkaar wat de norm is.


Voorbeeldfunctie


De campagne draagt bij tot een sfeer van verdraagzaamheid in de maatschappij. Met PAARS laten we de wereld zien dat Vlaanderen en Brussel, en bij uitbreiding België, LGBTQ+-rechten hoog in het vaandel dragen.


Iedereen die de campagne ondersteunt, helpt mee discriminatie en LGBTQ+-haat uit de wereld te halen en maakt van de wereld een betere plaats om te leven, voor iedereen.

unsplash