Wat zie ik?

Wat zie ik?

Doel:

 • Leren over genderstereotypen.
 • Leerlingen laten inzien dat je hierin allerlei aannames kan maken.
 • Leerlingen leren te omschrijven wat ze zien.


Materiaal

Voorbereiding:
Zet de PowerPoint met de animatievideo’s alvast klaar. Door middel van het drukken op de spatiebalk wordt het filmpje afgespeeld. Handig is om dit van tevoren even te oefenen. Het is de bedoeling dat je eerst het openingsbeeld laat zien en dit bespreekt met de kinderen: wat zien ze? Vervolgens kan het filmpje worden afgespeeld.


Lesidee:
In de powerpoint vind je 6 'video’s' terug waarmee je aan de slag gaat. Het idee is om per slide het openingsplaatje van de video te bespreken. De eerste drie afbeeldingen zijn beroepen, de laatste drie zijn speelgoed of vallen onder hobby’s:

 • De wetenschapper
 • De make-up artiest
 • De ijsverkoper
 • Lego
 • Paardenknuffel
 • Voetbal


1. Wat zie je?

Bij elke afbeelding stel je de kinderen 3 vragen:

 • Wat zie je?
 • Waaraan zie je dat?
 • Wat gebeurt er nog meer op deze afbeelding?


2. Uitzoomen

De kinderen mogen antwoord geven en uiteindelijk ga je uitzoomen door op de spatiebalk te drukken. Stel opnieuw de volgende vragen:

 • Wat zie je nu?
 • Waaraan zie je dat?


In deze werkvorm ontdekken de leerlingen zelf door te kijken. Door te benoemen wat ze zien komen ze zelf tot nieuwe inzichten. Leren zonder dat de leerkracht extra informatie hoeft te geven. Natuurlijk moet je het gesprek wel in goede banen leiden. Belangrijk hierbij is om te weten dat het herhalen van bestaande genderstereotyperingen werkt averechts, het bevestigd de stereotypen. Het benadrukt voor het kind dan juist dat ze er zijn. Een tip is om te focussen op counterstereotyperingen, diversiteit te benadrukken of overeenkomsten tussen kinderen te benoemen ongeacht hun gender.


Duiding:

Kinderen hebben vaak sterke ideeën over wie met welk speelgoed mag spelen of wie wat later kan worden. Dat komt niet zomaar ergens vandaan. Onbewust kan je als
volwassene kinderen anders behandelen op basis van genderstereotypen. BBC maakte hier onderstaand toegankelijke sociaal-experiment filmpje over.


Deze methodiek kwam tot stand door COC Nederland.