Stappenplan lager onderwijs

PAARS-gids: Stappenplan lager

PAARS is een flexibele campagne die wordt georganiseerd naargelang de eigenheid van de onderwijsinstelling. Hieronder vind je een leidraad/stappenplan hoe je PAARS op school kan organiseren.


Stap 1: Meld de school aan om deel te nemen aan PAARS

 • Meld je school aan via deze pagina.
 • Na de aanmelding bekijken we of er een samenwerking is met de stad/gemeente waar de school gelegen is. We houden jou hiervan op de hoogte.


Stap 2: Overleg met de directie

 • De directie duidt een contactpersoon aan.
 • De directie en contactpersoon lezen de achtergrond van PAARS op onze website. Zo krijgen die een goed idee van de historiek, doelstelling en aanpak van de campagne.
 • De contactpersoon overlegt met de directie of er eventueel budget mogelijk is om een actie of activiteit te bekostigen of voor extra (promo)materiaal van PAARS.
 • Intern wordt er bekeken of er in mei een mail verstuurd kan worden naar alle leerlingen en ouders met info over PAARS.

 

Stap 3: Informeer de leerkrachten

 • Zorg dat alle leerkrachten van je school goed geïnformeerd zijn over de campagne:

- Stel de contactpersoon die PAARS organiseert op de school voor.

- Stuur alle leerkrachten, na het overleg met de directie, via het intern communicatiekanaal een mailtje waarin je zegt dat de school deelneemt aan de campagne PAARS.

- Bezorg iedere leerkracht een PAARS-snelgids (die je terugvindt in het campagnepakket).

- Laat de fysieke PAARS-gids in de lerarenkamer zodat iedereen er een kijkje in kan nemen.

- Vermeld dat alle methodieken rond (seksuele) diversiteit op onze website beschikbaar zijn via deze link of via de QR-codes die in de PAARS-snelgids terug te vinden zijn.

- Bekijk met geïnteresseerde leerkrachten de inspiratietips om een leuke activiteit te organiseren op 17 mei.

 • Licht ook de zorgleerkracht in over de komst van de campagne.


Stap 4: Gebruik ons campagnepakket

 • In maart ontvangt elke deelnemende school een campagnepakket met educatief materiaal, ondersteunende documenten, informatief materiaal en promomateriaal. Als er geen budget is van de stad of gemeente waar de school zich bevindt, kan de school eventueel zelf PAARS-materiaal bestellen via onze webshop.
 • Breng zodra het campagnepakket is aangekomen leerkrachten op de hoogte en leg het pakket in de lerarenkamer. Zo kunnen ze de PAARS-kranten al eens inkijken, net als de PAARS-snelgids voor leerkrachten en de PAARS-okido. Ook kunnen ze al educatief materiaal van onze website downloaden, nadenken over hoe ze het thema 'diversiteit' zullen bespreken in de klas en de A4-affiches in hun klas ophangen.
 • Bespreek in onderling overleg hoe op 17 mei de PAARS-polsbandjes uitgedeeld zullen worden.
 • We voorzien tien PAARS-kranten ter inspiratie van leerkrachten, die ook best in de lerarenkamer blijven. 

 

Stap 5: PAARS-dag (17 mei)!

 • Begin op tijd met de schoolpoort of gangen te versieren met paarse vlaggetjes, eventueel een beachflag te plaatsen of een spandoek op te hangen, leuke muziek klaar te zetten aan de ingang van de school, het uitrollen van een paarse loper, etc.
 • Leerlingen die een actie hebben bedacht, komen ermee naar buiten of tonen die in de klas, al dan niet tijdens de middagpauze. Organiseer je iets bijzonders? Laat het ons weten; misschien komt de pers naar jouw school!
 • Maak zoveel mogelijk leuke foto’s en filmpjes en deel ze op sociale media met de hashtag #paarstoday. Uiteraard vinden we het super als je ook foto’s en filmpjes doorstuurt naar info@paars.today.


Stap 6: Geef ons feedback

We vinden het heel belangrijk om feedback te krijgen over je ervaring met de campagne PAARS op school. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat PAARS elk jaar beter wordt. Heel snel na de campagne zullen we je dan ook contacteren met een vragenlijstje. Gelieve deze vragenlijst via het intern communicatiekanaal door te sturen naar alle leerkrachten en het belang van de feedback te benadrukken. Het zou ook super zijn om van je te vernemen wat op jullie school goed werkte tijdens de campagne PAARS :)

 

 

We willen je als deelnemende school alvast hartelijk danken voor alle moeite en energie die je steekt in het organiseren van PAARS!