PAARS-krant

PAARS-krant

PAARS-krant

Studenten Journalistiek van AP Hogeschool maken ieder jaar met inhoudelijke ondersteuning van Het Roze Huis voor alle leerlingen in het secundair onderwijs een PAARS-krant, met leuke en leerzame artikels rond het LGBTQ+-thema. Zowel LGBTQ+-personen zelf als mensen uit hun omgeving komen aan het woord. Ideaal om sneller eindtermen te behalen, nu leerkrachten secundair onderwijs vanaf 2019 verplicht worden om in de klas te spreken rond het LGBTQ+-thema.


Door correcte informatie te geven over gender- en seksuele diversiteit via de PAARS-krant worden jongeren beter geïnformeerd, stereotypen doorprikt en vooroordelen ontkracht.


Enkele tips hoe je de PAARS-krant kan gebruiken: 

  • Verdeel de klas in groepjes. Elk groepje kan een deel van de krant lezen. Geef de groepjes vragen waarbij ze de antwoorden kunnen vinden in de krant. 
  • Verdeel de klas in groepjes en laat in ieder groepje de leerlingen zelf beslissen wie welke pagina leest. Op deze manier heeft ieder groepje de volledige PAARS-krant gelezen. Daarna kan je de PAARS-Kahoot gebruiken met vragen die gebaseerd zijn op de artikels uit de PAARS-krant.
  • Geef aan iedereen in de klas een PAARS-krant en kies een aantal artikels die leerlingen al dan niet voorlezen. Daarna kan je de meningen van leerlingen vragen. Let hierbij op dat iedereen op een respectvolle manier zijn/haar/hun mening geeft en hun gevoel hierbij meedeelt.


In ieder PAARS-pakket dat deelnemende scholen ontvangen, voorzien we 250 PAARS-kranten waarmee leerkrachten in de klas aan de slag kunnen. 


Hieronder kan je de verschillende versies van de PAARS-krant inkijken en downloaden.

De PAARS-krant heeft in 2021 het 'WAT WAT label' gekregen van expertencemtrum De Ambrassade (dat gelinkt is aan de Vlaamse minister van Jeugd), als erkenning voor betrouwbare en kwaliteitsvolle jeugdinformatie.