Elmer

Elmer

Doelstelling:
De leerlingen praten op een leuke manier over diversiteit en van elkaar verschillen.
De leerlingen hebben respect voor iedereen en voor ieders verschillen.


Materiaal

Intro:

 • Toon aan de leerlingende cover van het boek en vraag hen waarover ze denken dat het verhaal zal gaan. Vraag hen om de olifant op de plaat te beschrijven.
 • Lees het eerste verhaal voor uit het grote boek van Elmer aan de leerlingen en toon hen telkens goed de platen en tekeningen.
  Elmer is in dit verhaal een lapjesolifant. Maar hoe zou hun eigen Elmer eruit zien? Elke leerling knutselt een eigen Elmer. Gebruik hiervoor de kleurplaat als bijlage. Laat elke leerling de olifant uitknippen / prikken en invullen door gebruik te maken van papier, stofjes, glitters,….


Nabespreking:
De leerlingen zitten in een grote kring. Elk met hun eigen Elmer voor zich. Bespreek met de klas waarom hun Elmer er zo of zo uitziet:

 • Zijn alle Elmers gelijk? Waarom niet?
 • Wat is dat dan 'anders zijn'? Is dat iets goed / slechts?
 • Zijn alle leerlingen gelijk? Hebben zij onderlinge verschillen (je kan er enkele opsommen: aantal broers / zussen, huisdieren, …)
 • Besluit met de boodschap: "Iedereen is altijd een beetje anders, en dat maakt het ook zo leuk. Anders zijn hoort er ook bij. Daarom plakken we alle Elmers op één groot blad papier. Samen vormen ze één grote groep."


Slot

 • Je kan leerlingen het Elmerlied aanleren. Je kan het zingen voor de grote Elmer kudde.
  Bij het liedje kan je de leerlingen ook een olifantenkudde laten spelen, waarbij ze allemaal zichzelf mogen zijn en zich helemaal mogen uitleven in hun olifantenpassen...
 • Je kan ook als slot het laatste verhaaltje uit Het grote boek van Elmer voorlezen: "Elmer en Roosje".