Gemeenten & Steden

Gemeenten & Steden

Samenwerking met PAARS

Samen maken we van PAARS een unieke en doeltreffende campagne. Door samen te werken met personen met expertise, studenten, verenigingen, scholen, steden en gemeenten, zorgen we dat het bespreken van diversiteit (en LGBTQ+ in het bijzonder) beter wordt.

  Waarom het interessant is om als stad of gemeente deel te nemen aan PAARS

  IMG_2712
  IMG_3066
  IMG_2900
  P22-vbszonnebloembeernem (1)

  Deelname stad zichtbaar aanwezig:

  • De stad/gemeente kan aan haar scholen tonen dat ze achter de campagne staat en krijgt zo een betere connectie met de scholen.
  • Het logo van de stad/gemeente wordt vermeld op de polsbandjes die we in het secundair en lager onderwijs verdelen.
  • Iedere stad/gemeente krijgt een eigen webpagina op onze website waar alle initiatieven rond PAARS verzameld worden.


  Nog meer argumenten:

  • Er is statistisch bewijs dat PAARS zorgt voor positieve attitudes in de volledige leerlingenpopulatie, terwijl andere initiatieven dan PAARS die positieve attitudes niet of minder tonen. Dat komt omdat we LGBTQ+-jongeren in een positief daglicht zetten en ons minder richten op problemen. Door het dragen van de paarse polsbandjes geven we tegelijkertijd ook de stille meerderheid een stem.
  • Over heel Vlaanderen en Brussel blijft het aantal deelnemende onderwijsinstellingen en jeugdverenigingen ieder jaar stijgen.
  • De stad/gemeente krijgt een kant en klare campagne rond het LGBTQ+-thema aangereikt.


    Nieuw bij editie PAARS 2024:

    Vanaf deze editie wordt PAARS ook buiten de school geïntroduceerd. Winkels en horecazaken krijgen de mogelijkheid het campagnepakket 'Iedereen is hier welkom' aan te vragen.

    • Door PAARS verder uit te breiden over de maatschappij en ook buiten de school zichtbaar te maken, gaan jongeren zich extra gesteund voelen.
    • Als stad/gemeente sensibiliseer je niet alleen de scholen rond het LGBTQ+-thema, maar tegelijk ook alle inwoners.

     Door het delen van verhalen, het bieden van informatie en het organiseren van PAARS, willen we bijdragen aan het vergroten van de acceptatie van LGBTQ+-jongeren en het vieren van diversiteit. Samen kunnen we werken aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich geliefd en geaccepteerd voelt.

      Kostprijs campagnepakketten

      Kleuteronderwijs 

      In het kleuteronderwijs is er geen PAARS-campagnepakket. Voor leerkrachten in het kleuteronderwijs zijn er tips te vinden op onze website over hoe je in de klas met kleuters in gesprek kunt gaan rond diversiteit. In onze PAARS-webshop bieden we vier voorleesboekjes over 'Lou' aan met daaraan verbonden een aangepast educatief pakket van çavaria. Ieder boekje kost 20 euro.      Lager onderwijs

      Een PAARS-campagnepakket voor het lager onderwijs kost 125 euro voor maximaal 200 deelnemende leerlingen. 

      Secundair onderwijs

      We bieden het secundair onderwijs een campagnepakket aan dat 225 euro kost (inclusief PAARS-kranten) voor maximaal 500 deelnemende leerlingen. 

      Hoger onderwijs

      Hogescholen en universiteiten maken liever gebruik van het losse materiaal dat we aanbieden, waarbij vooral de PAARS-polsbandjes met het logo van de studentenvereniging veel succes hebben.      Jeugdverenigingen

      Er is een apart aanbod van PAARS-materiaal in onze webshop voor jeugdwerkinitiatieven. De stad/gemeente kan hier eventueel bijspringen in de financiële onkosten. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van het PAARS-spel.

      Winkels en horecazaken 'Iedereen is hier welkom'

      Voor iedere deelnemende school krijgt de stad/gemeente een gratis PAARS-campagnepakket 'Iedereen is hier welkom!' die aan geïnteresseerde winkels of horecazaken kan geschonken worden. Dit pakket heeft een waarde van 5 euro en kan optioneel worden aangekocht. Deze pakketten worden niet individueel opgestuurd naar iedere deelnemer (maar allemaal samen naar één adres).

      PAARS: praktisch

      In onderstaande tijdlijn worden de verschillende stappen uitgelegd.  


      • De stad/gemeente die wenst deel te nemen aan PAARS en haar scholen wenst te ondersteunen met een campagnepakket, laat ons dit weten via jeroen@paars.today.
      • De stad/gemeente stelt het aanbod van PAARS voor aan de scholen.
      • Geïnteresseerde scholen vullen het aanmeldformulier in op onze website OF de stad/gemeente geeft ons een overzicht van de deelnemende scholen.

      • Wij brengen de stad/gemeente op de hoogte van het aantal inschrijvingen.
      • Het logo van de stad/gemeente wordt naar ons doorgestuurd, zodat we het logo op onze PAARS-polsbandjes kunnen drukken.
      • In maart 2024 ronden we de inschrijvingen af en maken we voor iedere stad/gemeente een PAARS-webpagina met de deelnemende scholen, winkels en horeca.
      • In maart 2024 sturen we iedere school het PAARS-pakket op.
      • Indien de stad/gemeente zelf een initiatief in de kijker wenst te zetten (bijvoorbeeld het verlichten van een monument in het paars), laat men dit aan ons weten in een gebruiksklare tekst, zodat we deze kunnen publiceren op onze website.
      • We vragen scholen, steden en gemeenten om ons zoveel mogelijk foto's en/of filmpjes door te sturen van de paarse initiatieven die op 17 mei of in de week van 17 mei plaatsvonden.
      • Eind mei vragen we feedback aan leerkrachten en leerlingen over hoe PAARS verlopen is.