Steden en gemeenten

Steden en gemeenten

Samenwerking met PAARS

Samen maken we van PAARS een unieke en doeltreffende campagne. Door samen te werken met personen met expertise, studenten, verenigingen, scholen, steden en gemeenten, zorgen we dat het bespreken van diversiteit (en LGBTQ+ in het bijzonder) beter wordt.

  Waarom het interessant is om als stad of gemeente deel te nemen aan PAARS

  IMG_2712
  IMG_3066
  IMG_2900
  P22-vbszonnebloembeernem (1)

  Deelname stad/gemeente zichtbaar aanwezig:

  • De stad/gemeente kan aan haar scholen tonen dat ze achter de campagne staat en krijgt zo een betere connectie met de scholen.
  • Het logo van de stad/gemeente wordt vermeld op de polsbandjes die we in het secundair en lager onderwijs verdelen.
  • Iedere stad/gemeente krijgt een eigen webpagina op onze website waar alle initiatieven rond PAARS verzameld worden.


  Nog meer argumenten:

  • Er is statistisch bewijs dat PAARS zorgt voor positieve attitudes in de volledige leerlingenpopulatie, terwijl andere initiatieven dan PAARS die positieve attitudes niet of minder tonen. Dat komt omdat we LGBTQ+-jongeren in een positief daglicht zetten en ons minder richten op problemen.
  • Door het dragen van de paarse polsbandjes geven we tegelijkertijd ook de stille meerderheid een stem.
  • Over heel Vlaanderen en Brussel blijft het aantal deelnemende onderwijsinstellingen en jeugdverenigingen ieder jaar stijgen, in een sfeer van verbondenheid met 98 andere deelnemende steden en gemeenten.
  • De stad/gemeente krijgt een kant en klare campagne rond het LGBTQ+-thema aangereikt.


    Nieuw in 2024:


    Winkels en horecazaken krijgen de mogelijkheid het campagnepakket 'Iedereen is hier welkom' aan te vragen.

    • Door het thema diversiteit verder uit te breiden over de maatschappij en ook buiten de school zichtbaar te maken, gaan jongeren zich extra gesteund voelen ten tijde van PAARS.
    • Als stad/gemeente sensibiliseer je niet alleen de scholen rond het LGBTQ+-thema, maar tegelijk ook alle inwoners.

     Door het delen van verhalen, het bieden van informatie en het organiseren van PAARS, willen we bijdragen aan het vergroten van de acceptatie van LGBTQ+-jongeren en het vieren van diversiteit. Samen kunnen we werken aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich geliefd en geaccepteerd voelt.

      Kostprijs campagnepakketten

      Kleuteronderwijs 

      In het kleuteronderwijs is er geen PAARS-campagnepakket. Voor leerkrachten in het kleuteronderwijs zijn er tips te vinden op onze website over hoe je in de klas met kleuters in gesprek kunt gaan rond diversiteit. In onze PAARS-webshop bieden we vier voorleesboekjes over 'Lou' aan met daaraan verbonden een aangepast educatief pakket van çavaria. Ieder boekje kost 20 euro.      Lager onderwijs

      Een PAARS-campagnepakket voor het lager onderwijs kost 125 euro voor maximaal 200 deelnemende leerlingen. 

      Secundair onderwijs

      We bieden het secundair onderwijs een campagnepakket aan dat 225 euro kost (inclusief PAARS-kranten) voor maximaal 500 deelnemende leerlingen. 

      Hoger onderwijs

      Voor hogescholen en universiteiten is er geen standaard campagnepakket maar kan er PAARS-materiaal worden aangekocht, waaronder onze gepersonaliseerde PAARS-polsbandjes met het logo op van de studentenvereniging en/of hogeschool of universiteit.      Jeugdverenigingen

      Er is een apart aanbod van PAARS-materiaal voor jeugdwerkinitiatieven in onze webshop. De stad/gemeente kan hier eventueel bijspringen in de financiële onkosten. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van het PAARS-spel.

      PAARS voor steden/gemeenten: praktisch

      In onderstaande tijdlijn worden de verschillende stappen om aan te sluiten bij PAARS uitgelegd.  


      • De stad/gemeente die wenst deel te nemen aan PAARS en haar scholen wil ondersteunen met een campagnepakket, laat ons dit weten via jeroen@paars.today.
      • De stad/gemeente stelt het aanbod van PAARS voor aan de scholen (zie eventueel onze voorbeeldtekst hieronder).
      • Geïnteresseerde scholen vullen het aanmeldformulier in op onze website OF de stad/gemeente geeft ons een overzicht van de deelnemende scholen.

      • Wij brengen de stad/gemeente op de hoogte van het aantal inschrijvingen.
      • Het logo van de stad/gemeente wordt naar ons doorgestuurd, zodat we het logo op onze PAARS-polsbandjes kunnen drukken.
      • Op 28 februari 2024 ronden we de inschrijvingen af en maken we voor iedere stad/gemeente een PAARS-webpagina met de deelnemende scholen, winkels en horeca.
      • In maart 2024 sturen we iedere school het PAARS-pakket op.
      • Indien de stad/gemeente zelf een initiatief in de kijker wenst te zetten (bijvoorbeeld het verlichten van een monument in het paars), laat men dit aan ons weten in een gebruiksklare tekst, zodat we deze kunnen publiceren op onze website.
      • We vragen scholen, steden en gemeenten om ons zoveel mogelijk foto's en/of filmpjes door te sturen van de paarse initiatieven die op 17 mei of in de week van 17 mei plaatsvonden.
      • Eind mei vragen we feedback aan leerkrachten en leerlingen over hoe PAARS verlopen is.

      Voorbeeldtekst voor steden en gemeenten die PAARS wensen voor te stellen aan hun scholen

      Beste, 


      (Naam stad/gemeente) doet mee met campagne PAARS. We vragen aan al onze onderwijsinstellingen of ze interesse hebben om deel te nemen aan PAARS en of ze een gratis campagnepakket willen ontvangen dat (naam stad/gemeente) betaalt. 

      Hieronder meer info.       PAARS in een notendop 


      Wat is PAARS? 

      PAARS maakt deel uit van de grootste sensibiliseringscampagne van de wereld rond het LGBTQ+-thema en gaat ieder jaar in België door op 17 mei (Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie).  

       

      De kleur paars komt uit de regenboogvlag en symboliseert kracht en moed, die je nodig hebt om op te komen voor jezelf en te zijn wie je bent. 

      Lees hier over de historiek en evolutie van PAARS. 

       

      Doel PAARS 

      • In het lager onderwijs: verscheidenheid in personen en relatievormen (h)erkennen. 
      • In het secundair en hoger onderwijs: meer empathie en verdraagzaamheid creëren in de maatschappij voor LGBTQ+-jongeren.  

       

      Oproep PAARS

      1. Paars dragen (op 17 mei) om: 

      • steun en solidariteit te tonen aan LGBTQ+-jongeren (secundair onderwijs),
      • kenbaar te maken dat iedereen erbij hoort, wie je ook bent en op wie je ook verliefd wordt (lager en secundair onderwijs).

      2. Het LGBTQ+-thema (secundair onderwijs) en diversiteit (lager onderwijs) beter bespreekbaar te maken, met behulp van methodieken en de PAARS-krant. 

       3. Een (klasoverschrijdende) activiteit organiseren die verbondenheid creëert. 


       PAARS-gids 

       De PAARS-gids biedt methodieken aan voor elke graad in het lager en secundair onderwijs.

       Je vindt er ook: een stappenplan hoe PAARS op school georganiseerd kan worden, meer info over een GSA, inspiratietips, hoe een diversiteitsweek te organiseren in de week van 17 mei en een download van de schoolklimaatenquête.

        

       Campagnepakket 

       De inhoud van de pakketten kan je hier bekijken. Deze bestaan o.a. uit: affiches, polsbandjes, PAARS-kranten, etc.  

        

       Laagdrempelig & eindtermen 

       PAARS is een laagdrempelige campagne die georganiseerd wordt naargelang de eigenheid van de school en helpt mee eindtermen sneller te behalen. Lees er hier meer over

        

        

       Indien uw school interesse heeft om deel te nemen aan PAARS, kan u de school hier inschrijven.