Paarse Krant

De Paarse Krant, die in mei 2019 in Vlaanderen gelanceerd wordt, biedt interessante, leuke en leerzame artikelen aan voor middelbare scholieren van alle leeftijden en niveaus. Ze werd ontwikkeld om de campagne Paars extra onder de aandacht te brengen, want ze breekt gesprekken open. De krant kan tijdens, maar ook na de campagne Paars worden ingezet als educatief middel, om met leerlingen in gesprek te gaan over seksuele diversiteit. Door de verscheidenheid ervan kunnen de artikelen zowel in de les geschiedenis, als tijdens de les wiskunde of aardrijkskunde gebruikt worden. Uiteraard verschilt de aanpak en het doel van de Paarse Krant van school tot school.


Dankzij subsidies kunnen wij de Paarse Krant aan elke deelnemende school gratis aanbieden.


De redactie van de Paarse Krant bestaat uit een team van vrijwillige studenten, scholieren en docenten. We krijgen daarbij o.a. de hulp van een professionele eindredacteur en werken nauw samen met de makers van de Nederlandse Paarse Vrijdag Krant. We zijn altijd op zoek naar nieuwe redactieleden.Oproep medewerkers Paarse Krant


Vanaf dit schooljaar gaan we van start met de eerste editie van onze gloednieuwe Paarse Krant, als begeleiding van de campagne Paars. Daarvoor hebben we een aparte werkgroep opgericht, die vanaf oktober 2018 maandelijks bij elkaar komt. We krijgen daarbij o.a. de hulp van een professionele eindredacteur en werken nauw samen met de makers van de Nederlandse Paarse Vrijdag Krant.

We zoeken:

Studenten (studenten journalistiek, PR, marketing, communicatiewetenschappen, leraren in spe, …), scholieren, docenten en iedereen die graag schrijft en taalvaardig is. Ook fotografen, cartoonisten, vormgevers e.d. zijn van harte welkom!Voor meer informatie: info@joen.be
Docentenhandleiding


De gratis docentenhandleiding bestaat uit didactische suggesties en opdrachten, die aansluiten bij de artikelen uit de Paarse Krant. Bijna alle vakken komen aan bod en hebben een raakvlak met een artikel in de krant. Op deze manier worden handvaten aangereikt aan leerkrachten en moeten ze niet te veel tijd steken in de voorbereiding van hun les, omdat we weten dat zij al overbevraagd zijn. Ook na de campagne Paars kan de krant in de klas gebruikt worden.


Paars is een initiatief van vzw JOEN en wordt mogelijk gemaakt door steun van bovenstaande hoofdpartners.