Secundair Onderwijs

Leerkrachten

Secundair Onderwijs

Op deze pagina vind je als leerkracht een overzicht van al het educatief materiaal dat gebruikt kan worden in de les.

Wil je op de hoogte gehouden worden van PAARS? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief (tweemaal per jaar).

+12j

Krant

PAARS-krant

Ieder PAARS-campagnepakket bevat PAARS-kranten die leerkrachten in de les kunnen gebruiken.


  • Elk jaar is er een nieuwe PAARS-krant voor middelbare scholieren van 12 tot 18 jaar, met leuke en educatieve artikels rond het LGBTQ+-thema.
  • Wordt gemaakt door studenten Journalistiek en studenten Grafische en Digitale Media van AP Hogeschool, met inhoudelijke ondersteuning van Het Roze Huis.
  • Ideaal om sneller eindtermen te behalen.
  • Aan de PAARS-krant is er ieder jaar ook een Kahoot gekoppeld. Nadat leerlingen de krant hebben gelezen, kunnen ze alle vragen beantwoorden.

De PAARS-krant heeft in 2021 het 'WAT WAT-label' gekregen van expertencentrum De Ambrassade (dat gelinkt is aan de Vlaamse minister van Jeugd), als erkenning voor betrouwbare en kwaliteitsvolle jeugdinformatie.

+12j

Muziek

Muziekclips

Onze verzameling muziekclips kan je gebruiken aan het begin van de les.


Samen met de Engelstalige songtekst en Nederlandstalige vertaling kun je met leerlingen het LGBTQ+-thema beter bespreken.

+12j

Interactieve quiz

PAARS-Kahoot

Wist-je-datjes, stellingen, een quiz rond de PAARS-krant 2024 en nog zoveel meer leuke vragen vind je terug in onze

PAARS-Kahoot's.

Meld je hiervoor wel eerst aan door een mail te sturen naar jeroen@paars.today.

12-16j

Gespreksmethodiek

So What?! the Gayme

So What?! the Gayme is gemaakt om met een groep jongeren op een laagdrempelige manier te praten over gender en seksuele diversiteit. Het spel bevat veertig prentkaarten, opgedeeld in vier categorieën: grenzen, omgeving, relaties en jongens/meisjes. Op de achterkant van elke prentkaart staan richtvragen opgedeeld in drie niveaus. 


So What?! the Gayme is een uitgave van De Aanstokerij vzw, in opdracht van Wel Jong vzw, in samenwerking met PAJ (Platform Allochtone Jeugdwerkingen) en VSK (Vlaamse Scholieren Koepel) en met de steun van de Vlaamse Overheid.


Het fysieke spel kan je hier aankopen.

Hieronder kan je gratis het spel en de handleiding in het Engels downloaden.

De Nederlandstalige Kahoot-variant is beschikbaar vanaf 2024.


12-14j

Seksuele diversiteit - Filmpje

Genderkoek

Geslacht en gender worden vaak door elkaar gebruikt. In de Genderkoek worden de verschillen uitgelegd. 

+15j

Seksuele diversiteit - Schema

PAARS-identiteitsschema

Op basis van de Genderkoek hebben we een schema gemaakt dat voor iedereen duidelijk maakt hoe iemand zich kan voelen, zich kan uiten en tot wie die zich aangetrokken kan voelen.

Geslacht

Genderidentiteit

Genderexpressie

Seksuele voorkeur

+12j

Aan te vragen

Handleiding Recht op liefde

Werd ontwikkeld door ella vzw en Merhaba vzw om op een laagdrempelige manier rond seksuele en genderdiversiteit te werken in een cultuur-diverse context. In de handleiding worden technieken aangereikt aan leerkrachten om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken, om te gaan met weerstand en negatieve reacties om te buigen naar een meer open houding.


Als deelnemende school kan je deze handleiding gratis aanvragen door een mail te sturen naar jeroen@paars.today. De verzendkost is gratis wanneer deze voor februari 2024 is aangevraagd.


Bron foto: Merhaba vzw

+14j

Extra methodiek:

Seksuele normen en waarden

Duur: 30 min.
Materiaal: bord en krijt (wit, rood en groen) OF flipchart en viltstiften (zwart, rood en groen)


Waarom deze oefening?
Wat associëren deelnemers met ‘seksualiteit’? Wordt die als positief of negatief ervaren? De term ‘seksualiteit’ kan schaamtegevoel bij de deelnemers opwekken. Deze oefening wordt best na de methodiek 'Genderkoek' of 'PAARS-identiteitsschema’ gegeven, waardoor de deelnemers rekening kunnen houden met deze kennis tijdens het maken van de oefening.


Doelstellingen:
• Schaamtegevoel over seksualiteit verminderen.
• In dialoog komen over seksualiteit.
• Bewust worden van de waarden en normen rond seksualiteit en waar ze vandaan komen.
• Inzien dat er in alle culturen seksuele diversiteit voorkomt.
• Inzicht krijgen in het feit dat deze waarden en normen een invloed hebben op onze eigen opvattingen rond seksualiteit en seksuele diversiteit.


Werkwijze:
1. Verdeel de deelnemers in twee tot drie groepen.


2. Geef elke groep een blauwe balpen en een flipchart.


3. Vraag hen om in maximum 5 minuten alle woorden op te schrijven die ze met het woord 'seksualiteit' associëren. Niets is taboe en er zijn geen goede of slechte antwoorden.


4. Elke groep krijgt nu een rode en een groene balpen. Vraag aan de groepjes om de positieve en neutrale woorden te omcirkelen in het groen en de negatieve woorden te omcirkelen in het rood. Alle woorden moeten een bepaalde kleur krijgen. Geef hen wat tijd om na te denken en onderling te discussiëren. Zeg dat meningen mogen verschillen.


5. Bespreking
– Hang de bladen op en bespreek klassikaal.
– Wat valt hen op? Zijn er meer positieve of meer negatieve associaties?
– Welke woorden worden positief of negatief beschouwd? Waarom?
– Bevraag vanwaar hun oordeel komt. Wat heeft hun keuze beïnvloed om het positief of negatief te beschouwen? Deze invloeden kunnen onder andere zijn: waarden, normen, geloofsovertuiging, opvoeding, gewoontes, tradities, sociale media, enz.Bron oefening: bundel: ‘Recht op liefde’ van ella vzw en Merhaba vzw (Aftab, Mouissat, Bracke, Longman, & Scheepers, 2013).

PAARS in BUSO

Voor jongeren met een beperking of jongeren met leer- of opvoedingsproblemen hebben we geen aangepast pakket. Het materiaal voor het lager en secundair onderwijs biedt hierbij wel de oplossing; zo kan iedere leerkracht die in het BuSO lesgeeft de methodiek/info afstemmen op de leerlingen.

PAARS in OKAN


Handleiding Recht op Liefde

Werd ontwikkeld door ella vzw en Merhaba vzw om op een laagdrempelige manier rond seksuele en genderdiversiteit te werken in een cultuur-diverse context. In de handleiding worden technieken aangereikt aan leerkrachten om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken, om te gaan met weerstand en negatieve reacties om te buigen naar een meer open houding.


Seksuele normen en waarden

Zie methodiek hierboven.


Silent Stories

Reflecteren over holebi- en transgenderrechten wereldwijd.

Deze documentaire is het verhaal van twee mannen en twee vrouwen die omwille van hun seksuele identiteit hun land hebben moeten verlaten. Het werkblad (ontwikkeld door çavaria en Vluchtelingenwerk Vlaanderen) heeft als doel leerlingen te laten reflecteren over holebi- en transgenderrechten wereldwijd.


De handleiding 'Recht op liefde' en 'Silent Stories’ zijn ideale hulpmiddelen om het thema diversiteit bespreekbaar te maken bij anderstalige nieuwkomers.


Bron foto's: www.clindoeilfilms.be/portfolio-item/silent-stories/

Tip:

Bekijk met OKAN-leerlingen of leerlingen met een migratieachtergrond het interview met Imran, een LGBTQ+-jongere met een migratieachtergrond.

Webinar PAARS

Samen met KLIQ vzw (het vormingscentrum van çavaria) organiseren we elk jaar een gratis webinar rond PAARS voor alle geïnteresseerde leerkrachten. Er wordt uitgelegd hoe je PAARS succesvol kunt implementeren op school en hoe je doorheen het schooljaar kunt werken aan een veilig en inclusief schoolklimaat, ook voor LGBTQ+-jongeren. Hieronder kan je de PAARS-webinar van 2023 bekijken.

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

die we (tweemaal per jaar) versturen naar alle leerkrachten.

Zo blijf je als eerste op de hoogte van alle nieuwigheden van PAARS.