PAARS-spel

PAARS-spel

Handleiding

Nu je leden, leiding en lokalen helemaal verPAARSt zijn, is het het ideale moment om interactief aan de slag te gaan! Hiervoor hebben wij het 'PAARS-spel' ontwikkeld. We hebben hier een stap-voor-stap handleiding voor.


De PAARS-campagne wil boven alles positief en laagdrempelig zijn. Daarom hebben we het PAARS-spel ontwikkeld om op een positieve en laagdrempelige manier bezig te zijn met het LGBTQ+ thema. 


Deze spelhandleiding is toegankelijk voor alle jeugdwerkinitiatieven en alle leden. Het spel kan aangepast worden naargelang de leeftijd.


De handleiding omvat 4 stappen:

 1. Uitleg over het doel van het spel en hoe het voor te bereiden.
 2. Uitleg over hoe je de verschillende postjes in het spel invult.
 3. Alternatieven voor als het slecht weer is.
 4. Extra spelvormen voor oudere leden.


1. Doel en voorbereiding

Het spel is een wedstrijd tussen de leden om de mooiste poster te maken in het thema 'PAARS'. De materialen die ze hiervoor nodig hebben, kunnen ze enkel kopen met punten. Deze kunnen ze winnen op verschillende postjes (zie hieronder). Je kan als leiding zelf beslissen welke materialen meer of minder punten krijgen en of ze er al krijgen om te beginnen.


Spelregels
Het PAARS-spel is een spel dat speciaal is ontwikkeld voor het jeugdwerk. Dit spel is makkelijk om aan te passen aan iedere groep en leeftijd.

 • Iedere groep kan meerdere keren naar een postje gaan, maar ze moeten altijd in hun groep blijven (dus geen deel van de groep dat punten gaat winnen en een ander deel van de groep dat werkt aan de poster).
 • De meeste postjes hebben 2 groepen nodig om het spel te kunnen spelen.
 • Je kan het spel ook leuker of moeilijker maken door binnen de groep uitdagingen te hebben zoals; benen vastbinden van twee mensen, altijd twee mensen die elkaars hand moeten vasthouden, altijd iemand die moet worden gedragen…


Voorbereiding spel

 • Verzamel knutselmateriaal voor de posters.
 • Verdeel de groep in gelijke groepjes
 • Verdeel de leiding over de verschillende postjes. Je kiest zelf hoeveel postjes je wil/kan opstellen.
 • Leg al het materiaal klaar
 • Laat de groepen een teamnaam verzinnen (liefst binnen het thema LGBT+)


Inspiratie voor knutselmateriaal

(Paarse) stiften en potloden, glitters, A3 bladen, crêpe papier, stickers…


2. Uitleg postjes

Woordspel

Bij het woordspel gebruiken jullie de woordenlijst dat jullie gekregen hebben. Je steekt de woorden in een doos en je laat 2 groepen elk om de beurt een woord nemen. Als ze correct kunnen antwoorden krijgen ze 1 punt. De eerste groep met 10 juiste antwoorden wint 3 punten.

 • Moeilijkheid woorden, aantal punten om te winnen.. kunnen aangepast worden aan de grootte en de leeftijd van de groep


Koken

Om ook een PAARS gevoel te hebben tijdens het vieruurtje kan er ‘gekookt worden’. Ze kunnen cupcakes of koekjes versieren in het PAARS of er een uitdaging van maken om een paarse snack mee te nemen.

 • Je kunt hier eventueel punten aan vasthangen en deel van het spel maken, maar dit kan zeker ook gewoon een pauze zijn zonder punten.


Reis rond de wereld

Schrijf onderstaande begroetingen 2 maal op, op afzonderlijke briefjes. Meng deze door elkaar en verdeel ze willekeurig onder de leden. Iedereen mag nu rondlopen en elkaar begroeten, het is de bedoeling dat de spelers zo snel mogelijk hun medelandgenoot terugvinden. De top 3 landen krijgen de punten (1ste plaats = 3 punten / 2de plaats = 2 punten / 3de plaats = 1 punt).

 • Tibet: tong uitsteken
 • China: buiging met het hoofd
 • Japan: buiging met het bovenlichaam
 • Thailand: buiging met het hoofd en gevouwen handen
 • Frankrijk: twee zoenen op de wang
 • Nieuw-Zeeland: voorhoofd en neus tegelijkertijd tegen het voorhoofd en neus van de ander drukken.
 • Turkije: geef iemand een zoen op de hand en breng deze naar je voorhoofd.
 • Verenigd Koninkrijk:  ga ver van de persoon staan en geef een lichte handdruk
 • Italië: vier kussen op de wang
 • België: geef je 0,1, 2 of 3 kussen? Altijd onduidelijk.

Deze oefening maakt duidelijk dat iedereen verschillende grenzen en gewoontes heeft.


Actief

Het spel is tikkertje je hebt hiervoor twee groepen nodig. Bij dit tikkertje is er wel een klein verschil met wat mensen kennen. Er is namelijk een safe space. Per keer dat er iemand van je eigen groep wordt getikt, mag er iemand van de andere groep in de safe place gaan staan.

Het spel gaat als volgt:

 • 1 tikker (de leiding/neutraal persoon) tikt iemand.
 • De persoon die getikt is valt weg.
 • De groep waarvan er niemand getikt is, mag iemand kiezen voor in de safe space.
 • Als de groep waar niemand getikt is wel wordt getikt moet de persoon die getikt is uit het spel en de persoon in de safe space uit de safe place.
 • Je kan nooit met meer dan 1 persoon in de safe space, dus als er iemand van het andere team de plek wint, dan moet de andere persoon uit de safe place.

Het team die met het meeste overblijft op het einde van het spel wint en krijgt 3 punten.


Grenzenspel

De deelnemers gaan in 2 rijen staan met het gezicht naar elkaar, met minimum 4 meter tussen. De begeleider duidt één rij aan die zal beginnen. Wanneer de begeleider ‘start’ zegt, wandelen de deelnemers van de aangewezen lijn in de richting van de deelnemer die zich voor hen bevindt, tot die persoon ‘stop’ zegt.

Dit spel zal aantonen dat jongeren op verschillende afstanden zullen ‘stop’ zeggen, hierdoor zie je dat iedere persoon andere grenzen geeft.

Per keer dat een groep dit speelt met een andere groep krijgen ze 1 punt.


Knutselen

Knutselpostje is redelijk vanzelfsprekend. Op dit postje kunnen de groepen komen om de materialen te kopen met hun punten en hun PAARS – poster te maken. Het origineelste knutselwerk wint.

 • Het moeilijke is dat je enkel kan knutselen met deze materialen, die kunnen ze enkel verkrijgen door punten te winnen op andere postjes en in te ruilen voor materialen.
 • Je kunt zelf kiezen hoeveel punten welke materialen zijn.

Vragendoos

Ergens tussen de postjes of op een volledig andere plaats kunnen jullie een vragendoos plaatsen. Hier kunnen de jongeren hun eventuele vragen of bedenkingen in steken. Na het spel kunnen deze anoniem in groep beantwoord worden.


3. Vervangingsspelletjes bij slecht weer

Knutselen / koken

Dit is hetzelfde als er staat bij de gewone postjes die kunnen plaatsvinden bij mooi weer!


Atypische sprookjes vertellen/nadoen

Iedereen kent wel de meest bekende sprookjes. Deze zijn vaak gebaseerd op een liefde tussen een man en een vrouw waarbij de man de vrouw zal redden. Atypische of moderne sprookjes zijn sprookjes waarin ze net dit standaard concept vermijden. Je kan een toneeltje maken van zo’n sprookje. Dit kan door: LGBTQ+ personen in het verhaal te zetten, de vrouw redt de man, multiculturele aspecten toevoegen… Je kan de jongeren hun fantasie de vrije loop laten gaan zodat ze zelf hun atypisch sprookje kunnen creëren.


Dokter Bea show

De dokter Bea show is een programmareeks op Ketnet over seksuele voorlichting. Dit kan tijdens slecht weer zeer interessant zijn om te kijken met jongere groepen maar dit kan ook zeer grappig zijn om te kijken met de oudere groepen.
Je vindt de aflevering over homoseksualiteit op de Ketnet-website.


4. Extra voor oudere groepen en leiding

Mening duel

Verdeel de groep in 2 subgroepen (team noord & team zuid). Zorg ervoor dat team noord uit dubbel zoveel leden bestaat ten opzichte van team zuid. Geef onderstaande boodschappen door:

 • Team Noord: Je leeft op een eiland waarvan de grenzen gesloten zijn. Jouw gemeenschap is kalm en vreedzaam. Het eiland heeft alles te bieden voor jullie. Jullie gaan jagen in het oerwoud, wassen zich in de waterval en slapen in de strandhut. Vorige week kregen jullie een brief toegestuurd van een ander eiland uit de buurt. Dit eiland zal binnenkort in de zee verdwijnen, de eilandbewoners van Team Zuid zijn op zoek naar een nieuw thuis.
 • Team Zuid: Het eiland waarop jullie wonen zal binnenkort in zee verdwijnen. Jullie zijn gedoemd om een nieuw eiland te zoeken en samen te leven met de lokale inwoners. Het dichtstbijzijnde eiland is dat van team zuid. Om een goed en welvarend leven te kunnen opbouwen hebben jullie natuurlijk een plek nodig om jullie te wassen, eten te vangen en te slapen.

Laat de teams nadien onderling een ‘tactiek’ bespreken, hoe gaan ze straks de onderhandelingen in?

Maak opnieuw 2 subgroepjes waarbij telkens enkele eilandbewoners van Team Zuid en Noord vertegenwoordigd zijn. De eilandbewoners van team noord zijn altijd in de meerderheid.

Laat hen discussiëren en samen op zoek gaan naar een oplossing. Hoe zullen ze samenleven op het eiland?

Maak duidelijk dat alles beslist moet worden via een stemming en goedgekeurd door de meerderheid.

Laat beide subgroepjes de uiteindelijke oplossing voorstellen aan elkaar.Privilege walk

Alle leden staan op 1 lijn. Maak duidelijk dat ze enkel een stap naar voor mogen zetten als de stelling overeenkomt met hun positie. Zorg ervoor dat alle leden geblinddoekt zijn.

Vragen:

 • Als u rechtshandig bent, zet een stap naar voren.
 • Als Nederlands uw moedertaal is, zet een stap naar voren.
 • Als minstens een van uw ouders een hogere opleiding genoot, zet een stap naar voren.
 • Als u in de kranten of op televisie regelmatig mensen ziet die eruit zien zoals u, zet een stap naar voren.
 • Als u thuis beschikt over internet, telefoon en televisie, zet een stap naar voren.
 • Als u de geschiedenis van uw voorouders bestudeerde op school, zet een stap naar voren.
 • Als u zich onveilig voelt wanneer u ’s nachts op straat loopt, zet een stap naar achteren.
 • Als u in uw huishouden hulp krijgt (bv. een poetshulp of tuinier), zet een stap naar voren.
 • Als u een witte man bent, zet een stap naar voren.
 • Als u kledij kan dragen zonder commentaar van anderen, zet een stap naar voren.
 • Als u zich soms moet verantwoorden voor uw levensbeschouwing of religie, zet een stap naar achteren.
 • Als u ooit gepest of uitgelachen werd om redenen waar u niets aan kon doen, zet een stap naar achteren.
 • Als uw familie ooit onvrijwillig uw moederland moest verlaten, zet een stap naar achteren.
 • Als de politie u al eens gevraagd heeft uw identiteitspapieren te tonen wanneer u op straat liep, zet een stap naar achteren.
 • Als uw ouders op het einde van de maand de rekeningen moeilijk konden betalen, zet een stap naar achteren.
 • Als u een zichtbare beperking, handicap, leerstoornis of ziekte hebt, zet een stap naar achteren.
 • Als u in het openbaar affectie kan tonen voor een partner zonder angst voor geweld of uitlachen, zet een stap voorwaarts.
 • Als u ooit een maaltijd moest overslaan of honger had omdat er geen geld was om eten te kopen, zet een stap naar achteren.
 • Als u zich gewaardeerd voelt omwille van uw professionele bezigheid, zet een stap naar voren.
 • Als u minstens één keer per jaar met vakantie kan gaan, zet een stap naar voren.
 • Als u een onzichtbare beperking, handicap, leerstoornis of ziekte hebt, zet een stap naar achteren.
 • Als u ooit van een activiteit werd geweerd omwille van herkomst, kleur, gender, beperking of seksuele oriëntatie, zet een stap naar achteren.
 • Als u ooit geprobeerd hebt om uw voorkomen, manieren of gedrag aan te passen om ergens bij te horen, zet een stap naar achteren
 • Als u ooit racistische opmerkingen hebt gekregen, zet een stap naar achteren.
 • Als u zonder problemen toegang hebt tot medische faciliteiten, zet een stap voorwaarts.
 • Als de cultuur waarin u opgevoed bent ook aanvaard wordt in de samenleving waarin u leeft, zet een stap naar voren.
 • Als u fysiek regelmatig problemen ervaart bij het betreden van openbare gebouwen, zet een stap achterwaarts.
 • Als u ooit een opmerking kreeg omdat u niet snel genoeg uw gedachten kon formuleren, zet een stap naar achteren.
 • Als iemand ooit in uw plaats heeft gesproken terwijl u dit niet wou, zet een stap naar achteren.
 • Als u alleenstaande bent, zet een stap naar achteren.
 • Als u werd opgevoed door een alleenstaande ouder, zet een stap naar achteren.
 • Als u vakantie krijgt op uw religieuze feestdagen of de feestdagen van de groep waartoe u zichzelf rekent, zet een stap naar voren.
 • Als iemand in uw huishouden lijdt aan een mentale aandoening of langdurige ziekte, zet een stap naar achteren.
 • Als u ooit het slachtoffer was van seksuele aanranding, zet een stap naar achteren.
 • Als u zich ooit ongemakkelijk voelde bij een grap over uw herkomst, religie, gender, beperking of seksuele oriëntatie waarbij u niet durfde te reageren, zet een stap naar achteren.
 • Als u kan samen zijn met de partner waarop u verliefd bent of wordt, zet een stap voorwaarts.
 • Als u thuis meer dan 50 boeken heeft, zet een stap voorwaarts.
 • Als uw ouders u ooit gewaarschuwd hebben voor racisme, zet een stap achterwaarts.
 • Als u regelmatig nieuwe kledij kan aanschaffen, zet een stap naar voren.
 • Als u zich ooit beschaamd voelde om uw kledij of huis toen u opgroeide, zet een stap naar achteren.


Mogelijke vragen achteraf:

 • Voelde iedereen zich comfortabel tijdens deze oefening?
 • Wie kon bij elke stelling een stapje naar voor nemen? Wie niet?