Problemen

Problemen

 

Ook al is dit initiatief gericht naar iedereen, toch kunnen we deze actie bekijken langs 2 invalshoeken...

De problematiek bij de hetero's zelf en de moeilijkheden die holebi's ondervinden.

 

De hetero-zijde

Jongeren beginnen al vroeg standpunten in te nemen en meningen te vormen. Holebi's liggen bij jongeren niet altijd goed 'in de markt', zo heeft 1 op 2 (hetero)leerlingen zelfs moeite met uitingen van homoseksualiteit. Daarom richten we onze actie vooral tot de schoolgaande jeugd. Zo hopen we dat ze een andere visie krijgen over holebi's. We willen vooral dat er wordt over gesproken zodat er minder negativiteit heerst, want er leven weldegelijk holebi's; in alle formaten; met verscheidene beroepen; met ieder een eigen wil; andere muziekvoorkeuren; ...

Ons 2de doel is al snel af te leiden uit vorige zin: het stereotype beeld van holebi's aankaarten. Iets dat onbekend is, wekt vaak wat argwaan op, je bent er vaak niet mee vertrouwd. Je ziet wel eens een homo stappen op de andere kant van het voetpad, maar ze écht kennen... dat niet.

Hoe kan je iemand beoordelen die je persoonlijk niet kent? Het beeld dat je in gedachten hebt over holebi's is helemaal anders dan je zal denken....

Uiteraard zijn er mensen die hét wél weten; er zijn vele hetero's (zowel mannen als vrouwen) die een holebi kennen en er geen probleem mee hebben, het is vaak zelfs een (goede) vriend(in). Maak het kenbaar dat je holebi's respecteert!

Toon je holebivriendelijkheid met fierheid!

 

Hindernissen van de holebi's

In bovenstaande tekst is het al deels besproken, waarom we deze actie plannen: we willen iedereen doen laten inzien dat holebi's wel worden geaccepteerd door jongeren (van hun eigen leeftijd).

Maar we bekijken ook eens de kant van de holebi's zelf; wist u bijvoorbeeld dat vele holebi-jongeren moeite hebben om 'uit de kast te komen' op school. 3/4 van de 16-jarige holebi's heeft schrik om zich te outen op school. Voor vele is de school geen veilige omgeving. Dit komt omdat ze geen idee hebben hoe anderen er eigelijk over denken... Vaak zien ze enkel de negatieve reacties via: media, opvattingen van vrienden, pestgedrag,...

Veel jongeren die denken holebi te zijn worstelen met hun geaardheid. We hopen dat deze actie een stimulans zal geven naar diegene die nog 'in de kast zitten' en hopen dat ze snel 'uit de kast komen' als holebi.

Holebi's moeten zichzelf kunnen zijn; zeker op school, waar elke leerling vele dagen van zijn leven doorbrengt...

Het wordt dus stilaan tijd dat holebi's wat positiever in het daglicht gezet worden, doe mee aan Paars!

Behoeftepiramide van Maslov

Hiernaast ziet u wat een mens nodig heeft om normaal te kunnen functioneren.

- 1ste niveau: Eten en drinken doen we allemaal (soms wat te veel).

Onderdak krijgen is voor de meeste vanzelfsprekend, maar toch...

- 2de niveau: Veiligheid en bescherming is iets dat holebi's (op straat) niet altijd ervaren.

- 3de niveau: Sociaal contact daarintegen, hebben holebi's vaak genoeg. Ze hebben massa's vrienden, toch kan het zijn dat ze bij niemand terecht kunnen met hun probleem. Soms keert zelfs een ouder de rug toe naar zijn/haar zoon of dochter.

- 4de niveau: Vandaag de dag is waardering t.o.v. holebi's moeilijk te vinden. Respect moet je geven en krijgen, zelfvertrouwen moet je opbouwen.

- 5de niveau: Waneer je als individu je helemaal niet meer goed voelt, is het haast onmogelijk om je vermogens verder te ontwikkelen.

Wanneer een LHBT het niet meer ziet zitten of wanneer hij/zij negativiteit ervaart bij 1 of meerdere niveau's; is het aan u om deze LHBT steun te geven door iets paars te dragen op 17 mei 2017. Hierdoor geef je aan respect te hebben voor hem/haar, waardoor hij/zij (wat) meer veilgheid, waardering of zelfs wat liefde krijgt waarbij men er mentaal ook wat sterker uitkomt... Doe mee aan Paars!

Bron foto: http://nynkek.nl/2012/06/waarom-gebruiken-mensen-social-media/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Voor meer info kan u mailen naar: thierensjeroen@joen.be

Al hetgeen vermeld op deze website mag niet gekopiëerd worden zonder toelating van Thierens Jeroen.

De actie 'Paars' is een initiatief van vzw JOEN (www.joen.be).